NEWS
image alt
I.D.C.D. PRESIDENT
Leszek Pętlicki
Alimzhan Mendybaev
Kazakhstan
Sabirzhan Khamidov
Uzbekistan
image alt
Tashkent
Uzbekistan
image altimage alt
2023.12.31

Szczęśliwego Nowego Roku i Wesołych Świąt!
Życzę Wam wszystkim i Waszej rodzinie szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku, pełnego miłości, śmiechu i wielu radosnych chwil razem. Niech nadchodzący rok przyniesie Wam i Waszym bliskim spokój, pomyślność i zdrowie. Dziękuję za wszelką pomoc i wsparcie w tym roku. Mam nadzieję, że w nowym roku wszystkie Twoje marzenia się spełnią. Naprawdę zasługujesz na to wszystko! Życzę Ci wszystkiego najlepszego z głębi serca!

С Новым годом и Рождеством!
Желаю вам и вашей семье счастливого и здорового Нового года, наполненного любовью, смехом и множеством радостных моментов вместе. Пусть наступающий год принесет вам и вашим близким мир, благополучие и крепкое здоровье. Спасибо вам за всю вашу помощь и поддержку в этом году. Надеюсь, что в новом году все ваши мечты сбудутся. Вы действительно заслуживаете всего этого! Желаю Вам всего наилучшего от всего сердца!

Happy New Year and Merry Christmas!
Wishing you and your family a happy and healthy New Year filled with love, laughter, and lots of joyous moments together. May the coming year bring you and your loved ones peace, prosperity and good health. Thank you for all your help and support this year. I hope all your dreams come true in the new year. You truly deserve it all! I wish you all the best from the bottom of my heart!

I.D.C.D. PRESIDENT
Leszek Pętlicki
image altimage alt
January 10, 2024
Almaty (Kazakhstan). Alimzhan Mendybaev conducts draughts training sessions among deaf schoolchildren.

10 января 2024 г.
Алма-Ата (Казахстан). Алимжан Мендыбаев проводит тренировочные занятия по шашкам среди глухих школьников.

10 stycznia 2024 r
Ałma-Ata (Kazachstan). Alimzhan Mendybaev prowadzi wśród niesłyszących uczniów zajęcia z gry w warcaby.
March 14, 2024
Almaty (Kazakhstan). Alimzhan Mendybaev: Youth competitions were held among students with hearing disabilities. Congratulations to the winners! They will go to the Republic of Kazakhstan Checkers Championship in the city of Shymkent!.

14 марта 2024 г.
Алма-Ата (Казахстан). Алимжан Мендыбаев: Прошли юношеские соревнования среди учащихся с ограниченными возможностями по слуху. Поздравляем победителей! Они отправятся на Чемпионат Республики Казахстан по шашкам в город Шымкент!

14 marca 2024 r
Ałma-Ata (Kazachstan). Alimzhan Mendybaev: Zawody młodzieżowe odbyły się wśród uczniów z niepełnosprawnością słuchu. Gratulacje dla zwycięzców! Pojadą na Mistrzostwa Republiki Kazachstanu w warcabie do miasta Szymkent!
image alt2024image alt
January 18, 2024
Tashkent (Uzbekistan). President of the Uzbekistan Draughts Disabilities Federation Sabirzhan Khamidov conducts draughts tournament among disabilities schoolchildren.

18 января 2024 г.
Ташкент (Узбекистан). Председатель Федерации шашек инвалидов Республики Узбекистан Сабиржан Хамидов проводит турнир по шашкам среди школьников - инвалидов.

18 stycznia 2024 r
Taszkent (Uzbekistan). Prezydent Federacji Warcabowców Osób Niepełnosprawnych Republiki Uzbekistanu Sabirzhan Khamidov organizuje turniej warcabów dla niepełnosprawnych uczniów.
2022
March 28, 2024
Draughts-64 competitions among adults with hearing disabilities were held in Almaty. Congratulations to the winners! They will go to the Republic of Kazakhstan Checkers Championship in the city of Shymkent.

28 марта 2024 г.
В городе Алматы прошли соревнования по шашкам - 64 среди взрослых с ограниченными возможностями по слуху. Поздравляем победителей! Они отправятся на Чемпионат РК по шашкам в город Шымкент.

28 marca 2024 r
W mieście Ałmaty odbył się konkurs warcabowy – w którym wzięło udział 64 osoby dorosłe z niepełnosprawnością słuchu. Gratulacje dla zwycięzców! Pojadą na Mistrzostwa Republiki Kazachstanu w warcabie do miasta Szymkent.
image alt202120232020201920182017PhotoPhotoVideoimage alt
May 6, 2024
From April 27 to May 6, the Kazakhstan championship in draughts-64 blind and deaf athletes was held in the city of Shymkent.

6 мая 2024 г.
В период с 27 апреля по 6 мая в городе Шымкент состоялся чемпионат Казахстана по шашкам-64 среди незрячих и глухих спортсменов.

28 maja 2024 r
Od 27 kwietnia do 6 maja w mieście Szymkent odbyły się mistrzostwa Kazachstanu w warcabach-64 wśród niewidomych i głuchych sportowców.
Photo
Shymkent
Kazakhstan
image alt
Ermek Mukashev
Kyrgyzstan
NEWS
Alimzhan Mendybaev
Kazakhstan
Tczew, Poland
I.D.C.D. PRESIDENT
Leszek Pętlicki
image alt
Krzysztof Fabich
Poland
1959 - 2023
Maris Mitenbergs
Latvia
1963 - 2023
image altimage altimage altimage alt
February 18, 2023
Nowy Dwór Bratiański, Poland. Competition "Four Seasons" under the patronage of the I.D.C.D. President.

18 февраля 2023 г.
Новый Двор Братянски (Польша). Соревнование "Четыре сезона" под патронажем Президента I.D.C.D.

18 lutego 2023
Nowy Dwór Bratiański (Polska). Konkurs „Cztery Pory Roku” pod patronatem Prezesa I.D.C.D.
Photo
2022.12.31

Szczęśliwego Nowego Roku i Wesołych Świąt!
Życzę szczęśliwego i udanego roku 2023, inspiracji, pogodnych i jasnych dni, radosnych wydarzeń. Niech szczęście pomoże w pracy, życiu osobistym i warcabach. Dobre zdrowie, wielkie szczęście, bezgraniczna miłość! Niech wszystkie Twoje marzenia się spełnią, a życie będzie wypełnione tylko dobrymi rzeczami!

С Новым годом и Рождеством!
Разрешите пожелать вам счастливого и успешного 2023 года, вдохновения, веселых и ярких дней, радостных событий. Пусть удача помогает в работе, личной жизни и шашках. Крепкого здоровья, огромного счастья, безграничной любви! Пусть все ваши мечты сбудутся, а жизнь наполнится только хорошим!

Happy New Year and Merry Christmas!
Let me wish you a happy and successful 2023, inspiration, cheerful and bright days, joyful events. Let luck help in work, personal life and draughts. Good health, great happiness, boundless love! May all your dreams come true and life be filled with only good things!

I.D.C.D. PRESIDENT
Leszek Pętlicki
February 20, 2023
Ermek Mukashev spoke on television of the Republic of Kyrgyzstan.

20 февраля 2023 г.

Эрмек Мукашев выступил на телевидении Республики Кыргызстан.

20 lutego 2023
Ermek Mukashev przemawiał w telewizji Republiki Kirgistanu.
March 18, 2023
Tczew (Poland). Meeting of the Executive Committee of the I.D.C.D.

18 марта 2023 г.

Тчев (Польша). Заседание Исполкома I.D.C.D.

18 marca 2023
Tczew (Polska). Spotkanie Komitetu Wykonawczego I.D.C.D.
2023
February 13, 2023
Alimzhan Mendybaev is a deaf draughts player and artist.

13 февраля 2023 г.

Алимжан Мендыбаев - глухой шашист и артист.

13 lutego 2023
Alimzhan Mendybaev jest niesłyszącym warcabistą i artystą.
2022
August 23, 2023
I.D.C.D. Vice-president Krzysztof Antony Fabich is death. It is with the deepest sadness that we received information about the tragic death of our colleague, Krzysztof Fabich. He was an exceptional person and a man very dedicated to working in our ranks. We never thought that we would have to say goodbye to him so soon in this world. Rest in peace.

23 августа 2023 г.

Скончался вице-президент I.D.C.D. Кшиштоф Антони Фабич. С глубочайшей печалью мы получили информацию о трагической гибели нашего коллеги Кшиштофа Фабиха. Он был исключительным человеком, очень преданным работе в наших рядах. Мы никогда не думали, что нам придется так скоро прощаться с ним в этом мире. Покойся с миром.

23 sierpnia 2023 r
Wiceprezydent I.D.C.D. Krzysztof Antony Fabich to śmierć. Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci naszego Kolegi, Krzysztofa Fabich. Był On wyjątkową postacią i człowiekiem bardzo oddanym pracy w naszych szeregach. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że przyjdzie nam tak szybko się z nim pożegnać na tym świecie. Spoczywaj w pokoju.
Media2021
August 28, 2023
Maris Mitenbergs, one of the strongest disabled Latvian draughts players, has died. Rest in peace.

28 августа 2023 г.

Скончался Марис Митенбергс, один из сильнейших латышских шашистов - инвалидов. Покойся с миром.

28 sierpnia 2023 r
Zmarła Maris Mitenbergs, jedna z najsilniejszych niepełnosprawnych łotewskich zawodników draftu. Spoczywaj w pokoju.
2024Media
November 18, 2023
3rd Polish Draughts-64 Disabilities Championship.

18 ноября 2023 г.

3-й чемпионат Польши по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

18 listopada 2023 r
III MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WARCABY 64-POLOWYCH AKTYWNYCH.
2020image alt2019image alt2018PhotoPhoto2017image altimage alt
NEWS
Krzysztof Fabich
Poland
I.D.C.D. PRESIDENT
Leszek Pętlicki
image altimage altimage alt
March 12, 2022
March 12, 2022 in Tczew, during a meeting of the I.D.C.D. Board and the Audit Committee, Krzysztof Fabich, a teacher at a special school for the disabled, was awarded the Order of this organization for outstanding social work among draughts players.

12 марта 2022 г.
12 марта 2022 г. в Тчеве во время заседания правления и ревизионной комиссии I.D.C.D., Кшиштоф Фабих, преподаватель специальной школы инвалидов, был награждён Орденом этой организации за выдающуюся общественную работу среди инвалидов - шашистов.

12 marca 2022
12.03.2022r. w Tczewie podczas posiedzenia zarządu i komisji rewizyjnej I.D.C.D. Krzysztof Fabich nauczyciel Zespołu Placówek Specjalnych został odznaczony orderem tej organiści za wybitną społeczno prace na rzecz niepełnosprawnych warcabistów.
2022
March 12, 2022
I.D.C.D. President letter.

12 марта 2022 г.
Письмо Президента I.D.C.D.

12 marca 2022
List od Prezydenta I.D.C.D.
March 12, 2022
In Tczew on March 12, 2022. the first meeting of the new Polish Draughts Committee for the Blind and Disabled took place, the statute was adopted, the authorities were elected, the documents were sent to the National Court Register. The first President of the Management Board was Grzegorz Bronisław Stelmach, Congratulations and good luck in working for disabled drafts players.

12 марта 2022 г.
В Тчеве 12 марта 2022 года состоялось первое заседание нового Польского шашечного комитета слепых и инвалидов. Был принят устав, избраны органы управления, документы отправлены в Государственный судебный реестр. Первым Председателем Правления избран Гжегож Бронислав Стельмах. Поздравляем и желаем удачи в работе шашистов-инвалидов.

12 marca 2022
W Tczewie 12.03.2022r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego ,,Polskiego Komitetu Warcabowego Niewidomych i Niepełnosprawnych, przyjęto statut, wybrano władze, dokumenty wysłano do KRS. Pierwszym Prezesem Zarządu został Grzegorz Bronisław Stelmach, Gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy na rzecz niepełnosprawnych warcabistów.
February 04, 2022
The medal was counted, the new owner valued it at $80. This year the money will go towards equipment and treatment for visually impaired children. Bidding for a cruise on a yacht will last until February 7th.

04 февраля 2022 г.
Медаль засчитали, новый владелец оценил её в 80 долларов. В этом году деньги пойдут на оборудование и лечение детей с нарушениями зрения. Торги на круиз на яхте продлятся до 7 февраля.

4 lutego 2022 r.
Medal został przeliczony, nowy właściciel wycenił go na 80 dolarów. W tym roku pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt i leczenie dzieci z dysfunkcjami wzroku. Licytacja rejsu jachtem potrwa do 7 lutego.
2023
January 30, 2022
Leszek Pętlicki donates his medal of the World Disabled Draughts Championship to the Big Charitable Christmas Orchestra.

30 января 2022 г.
Лешек Петлицкий дарит свою медаль чемпионата мира среди инвалидов по шашкам Большому благотворительному рождественскому оркестру.

30 stycznia 2022 r.
Leszek Petlicki przekazuje swój medal Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w Warcabach Wielkiej Charytatywnej Orkiestrze Świątecznej.
20212024image alt2020
2021.12.31

Szczęśliwego Nowego Roku i Wesołych Świąt!
Niech wspólna radość i zabawa towarzyszy nie tylko początkowi Nowego Roku 2022, ale przeniesie się na wszystkie jego dni. Wszystkim życzę dużo miłości i szczęścia!

С Новым годом и Рождеством!
Пусть совместная радость и веселье сопровождают не только начало нового 2022 года, но продлится на все его дни. Желаю всем любви и счастья!

Happy New Year and Merry Christmas!
Let the joint joy and fun accompany not only the beginning of the New Year 2022, but also carry over to all its days. I wish everyone a lot of love and happiness!

I.D.C.D. PRESIDENT
Leszek Pętlicki
2019Photoimage alt20182017
February 20, 2022
I.D.C.D. Assembly, 19.02.2020 Mława

Board member:
President - Leszek Leon Pętlicki
Vice-president - Krzysztof Antony Fabich
Secretary-General - Ireneusz Wypych
Treasurer - Edward Karpiński
Member - Krzysztof Pawel Chęciak

Audit committee:
Chairman - Karol Jan Bugajski
Vice-chairman - Aleksandra Helena Dębiak
Secretary - Grzegorz Bronislaw Stelmach

20 февраля 2022 г.
Собрание I.D.C.D., 19.02.2020 Млава

Члены Президиума:
Президент - Лешек Леон Петлицкий
Вице-президент - Кшиштоф Антони Фабих
Генеральный секретарь - Иренеуш Выпых
Бухгалтер - Эдуард Карпински
Член - Кшиштоф Павел Чецяк

Ревизионная комиссия:
Председатель - Кароль Ян Бугайски
Зам. председателя - Александра Елена Дембяк
Секретарь - Гжегож Бронислав Стельмах

20 lutego 2022 r.
Osamblej I.D.C.D., 19.02.2020 Mława

Członkowie Zarządu:
Prezydent - Leszek Leon Pętlicki
Wiceprezydent - Krzysztof Antony Fabich
Sekretarz Generalny - Ireneusz Wypych
Skarbnik - Edward Karpiński
Członek - Krzysztof Pawel Chęciak

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Karol Jan Bugajski
Wiceprzewodniczący - Aleksandra Helena Dębiak
Sekretarz - Grzegorz Bronislaw Stelmach
image altimage altimage altLetter
NEWS
Yuriy Vereshchaka
Ukraine
I.D.C.D. PRESIDENT
Leszek Pętlicki
I.D.C.D. Orden
image alt
Vladimir Skrabov
Russia
1975 - 2021
image altimage alt
December 19, 2021

By the order of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine dated December 14, 2021 No. 4842, the sports title "Honored Master of Sports of Ukraine" was awarded to the trainer-teacher in drafts "Poltava Regional Center" Invasport "Vereshchaka Yuriy Antonovich.

Congratulations to Yuri Antonovich, we wish you good health and further sports victories.

I.D.C.D. PRESIDENT

Leszek Pętlicki

19 декабря 2021 г.

Приказом Министерства молодёжи и спорта Украины от 14.12.2021 г. № 4842, присвоено спортивное звание "Заслуженный мастер спорта Украины" тренеру-преподавателю по шашкам "Полтавский региональный центр "Инваспорт" Верещака Юрию Антоновичу. 

Поздравляем Юрия Антоновича, желаем крепкого здоровья и дальнейших спортивных побед.

ПРЕЗИДЕНТ I.D.C.D.
Лешек Петлицкий

19 grudnia 2021 r.
Zarządzeniem Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy z dnia 14 grudnia 2021 r. Nr 4842 tytuł sportowy „Zasłużonego Mistrza Sportu Ukrainy” otrzymał trener warcabów „Połtawskie Regionalne Centrum „Inwasport” Wereszczaka Jurij Antonowicz.

Jurijowi Antonowiczowi gratulujemy, życzymy zdrowia i dalszych sukcesów sportowych.

PREZYDENT I.D.C.D.
Leszek Pętlicki
2021
November 04, 2021
2021. 11.13. Warsaw. Draughts-64 Deaf Tournament for patronage I.D.C.D. President Leszek Pętlicki, dedicated to the 103rd anniversary of the restoration of Poland's independence.

04 ноября 2021 г.
2021.11.13. Варшава. Турнир по шашкам-64 среди глухих под патронажем Президента I.D.C.D. Лешека Петлицкого, посвящённый 103-й годовщине восстановления независимости Польши.

04 listopada 2021 r.
2021.11.13. Warszawa. Turniej warcabowy-64 wśród głuchoniemych pod patronatem Prezesa I.D.C.D. Leszka Petlickiego, poświęcony 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
August 28, 2021

In Kranevo, Bulgaria, on September 28, 2021, during a meeting of the IDCD Board from the countries participating in the World Draughts Disabilities Championship. At the request of the IDCD President, a resolution was adopted on posthumous awarding of Jerzy Gorczynski and Vladimir Skrabov with the IDCD Orden for public works on the development of disabled draughts.

I.D.C.D. PRESIDENT
Leszek Pętlicki

28 августа 2021 г.
В Кранево (Болгария) 28 сентября 2021 года во время заседания правления IDCD из стран - участниц чемпионата мира по шашкам среди инвалидов. По просьбе президента IDCD было принято постановление о посмертном награждении Ежи Горчинского и Владимира Скрабова орденом IDCD за общественные работы по развитию шашек среди инвалидов.

ПРЕЗИДЕНТ I.D.C.D.
Лешек Петлицкий

28 sierpnia 2021 r.
W Kranewie (Bułgaria) 28 września 2021 r. podczas spotkania zarządu IDCD z krajów biorących udział w Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych w Warcabie. Na wniosek Prezesa IDCD podjęto decyzję o pośmiertnym odznaczeniu Jerzego Gorczyńskiego i Władimira Skrabowa Orderem IDCD za prace publiczne nad opracowaniem projektów wśród osób niepełnosprawnych.

PREZYDENT I.D.C.D.
Leszek Pętlicki
2023
August 16, 2021

On August 16, 2021, at the 47th year, the life of an outstanding sportsman, organizer, public figure, wonderful coach and just an intelligent person tragically ended.

International grandmaster of FMJD, IDF and MARSH in draughts-64, two-time world champion according to MARCH, European champion according to FMJD, multiple winner of the team world championships according to IDF and FMJD, Vice-President of the Russian Draughts Federation, President of the Draughts Federation of the Yaroslavl Region, member of the Presidium of the Federation of Sports for the Blind. Leading.

We express our condolences to family and friends.

I.D.C.D. PRESIDENT
Leszek Pętlicki

16 августа 2021 г.

16 августа 2021 г. на 47-м году трагически оборвалась жизнь выдающегося спортсмена, организатора, общественного деятеля, замечательного тренера и просто интеллигентного человека.

Международный гроссмейстер FMJD, IDF и МАРШ по шашкам-64, двукратный чемпион мира по версии МАРШ, чемпион Европы по версии ФМЖД, неоднократный призёр командных чемпионатов мира по версиям IDF и FMJD, Вице-президент "Федерации шашек России", президент "Федерации шашек Ярославской области", член Президиума "Федерация спорта слепых". Ведущий.

Выражаем соболезнования родным и близким.

ПРЕЗИДЕНТ I.D.C.D.
Лешек Петлицкий

16 sierpnia 2021 r.
16 sierpnia 2021 roku w wieku 47 lat tragicznie zakończyło się życie wybitnego sportowca, organizatora, osoby publicznej, wspaniałego trenera i po prostu inteligentnego człowieka.

Międzynarodowy arcymistrz FMJD, IDF i MARCH w warcabach-64, dwukrotny mistrz świata wg MARCH, mistrz Europy wg FMJD, wielokrotny zwycięzca drużynowych mistrzostw świata wg IDF i FMJD, wiceprezydent Rosyjskiej Federacji Warcabowej, Prezydent regionu Jarosławskiej Federacji Warcaby”, członek Prezydium „Sportowej Federacji Niewidomych”. Prowadzący.

Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

PREZYDENT I.D.C.D.
Leszek Pętlicki
20242022
2020.12.31

Szczęśliwego Nowego Roku i Wesołych Świąt!
Chcę podziękować Zarządowi I.D.C.D. za doskonałą pracę w ciągu roku - była niesamowita. IDCD życzy wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2021. Wszystkim moim Przyjaciołom życzę, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia dały możliwość zasłużonego wypoczynku całej rodzinie. Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa czasem zdrowia, radości i optymizmu na przyszłość.

С Новым годом и Рождеством!
Я хочу поблагодарить Правление I.D.C.D. за отличную работу в течение года - она была потрясающей. I.D.C.D. желает всем весёлого Рождества и счастливого Нового 2021 года. Желаю всем своим друзьям, чтобы рождественские дни подарили возможность заслуженного отдыха всей семьей. Пусть Рождество будет для вас временем здоровья, радости и оптимизма на будущее.

Happy New Year and Merry Christmas!
I wish to thank the I.D.C.D. Board for their excellent work throughout the year – they have been amazing.I.D.C.D. wishes you all a Merry Christmas and a Happy New Year for 2021. I wish all my friends that Christmas will give the whole family a well-deserved holiday. Let Christmas be for you a time of health, joy and optimism for the future.

I.D.C.D. PRESIDENT
Leszek Pętlicki
2020201920182017image altRegulationsimage altimage alt
NEWS
Warsaw
Poland
image alt
Zhitomir
Ukraine
image alt20202023202220242021image alt
July 12, 2020
On July 10-12, 2020, in Warsaw (Poland), event the Poland Draughts Deaf championship.

12 июля 2020 г.
10-12 июля 2020 г. в Варшаве (Польша) состоялся чемпионат Польши по шашкам среди глухих.

12 lipca 2020 r.
W dniach 10-12 lipca 2020 w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski osób niesłyszących w warcabach.
2019image alt2018
March 9, 2020
On March 2-9, 2020, in Zhitomir (Ukraine), event the Ukrainian Draughts Deaf Championship.

9 марта 2020 г.
2-9 марта 2020 г. в Житомире (Украина) состоялся чемпионат Украины по шашкам среди глухих.

9 marca 2020 r.
W dniach 2-9 marca 2020 r. w Żytomierzu (Ukraina) odbyły się Mistrzostwa Ukrainy w warcabach wśród osób niesłyszących.
PhotoCLASSIC Men
deaf
MorePhoto2017BLITZ Men
deaf
CLASSIC Men
deaf
BLITZ M&W
deaf
BLITZ Women
deaf
CLASSIC Boys
deaf
CLASSIC Women
deaf
BLITZ Girls
deaf
CLASSIC Girls
deaf
NEWS
Warsaw
Poland
image alt
Warsaw
Poland
Yaroslavl
Russia
Kharkiv
Ukraine
image alt2019202320242022image alt2021image alt2020
December 8, 2019
From December 6-8, 2019 in Warsaw (Poland) event the 3rd international chess and checkers tournament deaf juniors was held.

8 декабря 2019 г.
С 6 по 8 декабря 2019 г. в Варшаве (Польша) состоялся 3-й международный турнир по шахматам и шашкам среди глухих юниоров.

8 grudnia 2019 r.
W dniach 6-8 grudnia 2019 w Warszawie odbył się III Międzynarodowy Turniej Szachowy i Warcabowy wśród juniorów niesłyszących.
2018Photo
November 17, 2019
On November 17, 2019, in Warsaw (Poland), event the 2nd Polish Draughts-100 Disabilities Championship.

17 ноября 2019 г.
17 ноября 2019 г. в Варшаве (Польша) состоялся 2-й чемпионат Польши по шашкам-100 среди инвалидов.

17 listopada 2019 r.
Warszawa 17.11.2019. II Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Warcaby-100.
image alt2017image alt
January 3, 2019
In Kharkov (Ukraine), the best five coaches and the ten best sportsmens of the Kharkiv region were awarded. Elena Zanuda and Alexander Okhotsky became the best sportsmens, and also Okhotsky was awarded the certificate of the master of sports of international class. Coach Marina Kasyan was awarded the cup, as the best coach Zanudy and Okhotsky, who became draughts deaf world champions.

3 января 2019 г.
В г. Харьков (Украина) состоялось награждение пяти лучших тренеров и десяти лучших спортсменов Харьковской области по Инваспорту. Елена Зануда и Александр Охотский стали лучшими спортсменами, а также Охотскому вручили удостоверение мастера спорта международного класса. Тренер Марина Касьян была награждена кубком, как лучший тренер Зануды Охотского, которые стали чемпионами мира по шашкам среди инвалидов по слуху.

3 stycznia 2019 r.
W Charkowie (Ukraina) nagrodzono pięciu najlepszych trenerów i dziesięciu najlepszych sportowców regionu charkowskiego w Invasport. Elena Zanuda i Alexander Okhotsky zostali najlepszymi sportowcami, a Okhotsky otrzymał także certyfikat międzynarodowego mistrza sportu. Trenerka Marina Kasyan otrzymała puchar jako najlepszy trener Bore of Ochockiego, który został mistrzem świata w warcabach wśród osób niedosłyszących.
Photo
April 6, 2019
In Yaroslavl (Russia), from 5 to 18 April 2019, the draughts-64 blind championship of Russia are held. About 50 sportsmans from 19 regions of Russia take part in the event.​

6 апреля 2019 г.
В Ярославле (Россия) в период с 5 по 18 апреля 2019 года проходят чемпионат и первенство России по русским шашкам (спорт слепых). В соревнованиях принимают участие около 50 спортсменов из 19 регионов России.

6 kwietnia 2019 r.
W Jarosławiu (Rosja) od 5 do 18 kwietnia 2019 roku odbywają się mistrzostwa i mistrzostwa Rosji w warcabach-64 (sport niewidomych). W zawodach bierze udział około 50 sportowców z 19 regionów Rosji.
PhotoResultsPhoto
NEWS
Warsaw
Poland
image alt
Prague
Czech
Moscow
Russia
image alt
Mława
Poland
Pieter Hildering
The Netherlands
Gomel
Belarus
2018202320222024image alt2021
December 9, 2018
In Warsaw (Poland), event the Polish Draughts-100 Disabilities Championship was held dedicated to the 100th anniversary of independence.

9 декабря 2018 г.
В Варшаве (Польша) состоялся чемпионат Польши по шашкам-100 среди инвалидов, посвящённый 100-летию независимости.

9 grudnia 2018 r.
Warszawa (Polska) była gospodarzem mistrzostw Polski w warcabach-100 osób niepełnosprawnych, poświęconych 100-leciu odzyskania niepodległości.
image alt20202019Photoimage alt
November 11, 2018
From November 9 to 11, 2018 in Prague (Czech Republic) will be the International tournament draughts-100 nosology blind and visually impaired.

11 ноября 2018 г.
В период с 9 по 11 ноября 2018 г. в Праге (Чехия) состоялся международный турнир по шашкам-100 среди слепых и слабовидящих.

11 listopada 2018 r.
W dniach od 9 do 11 listopada 2018 r. w Pradze (Czechy) odbył się międzynarodowy turniej warcabów-100 osób niewidomych i niedowidzących.
image alt
October 28, 2018
From October 20 to 28, 2018 in Lądek Zdrój (Poland), event the 3rd Poland Draughts Blind Total Championship.

28 октября 2018 г.
В период с 20 по 28 октября 2018 г. в Лёндек-Здруй (Польша) состоялся 3-й чемпионат Польши по шашкам среди тотально слепых.

28 października 2018 r.
W dniach od 20 do 28 października 2018 r. w Löndek-Zdrój (Polska) odbyły się III Mistrzostwa Polski w Warcabie wśród osób całkowicie niewidomych.
2017Photo
September 9, 2018
In Moscow (Russia), in the Izmailovsky Park of Culture and Recreation, was held a tournament on Draughts-64 for the deaf, dedicated to the Day of the City.

9 сентября 2018 г.
В г. Москве (Россия), в Измайловском парке культуры и отдыха, состоялся турнир по русским шашкам среди глухих, посвящённый Дню города.

9 września 2018 r.
W Moskwie (Rosja), w Izmailowskim Parku Kultury i Wypoczynku odbył się turniej warcabów-64 wśród głuchoniemych, poświęcony Dniu Miasta.
Photoimage altimage altPhoto
March 12, 2018
Town Council of Mlawa and Sport Council City of Mlawa awarded the title "SPORTS PASSION", at the 2017 sport gala to Leszek Pętlicki.

12 марта 2018 года
Мэрия города Млава и спортивный совет города Млава удостоили Лешека Петлицкого звания "СПОРТИВНАЯ СТРАСТЬ" на Гала-фестивале 2017 года.

12 marca 2018 r.
Gmina Mława i Mławska Rada Sportu przyznały Leszkowi Petlickiemu tytuł „PASJA SPORTU” podczas Gali Festiwalu 2017.
January 13, 2018
Pieter Hildering passed away

Former Executive Vice President of the FMJD Pieter Hildering passed away. Saturday, 13 january 2018 he died after long ilness.

For many years Pieter was one of the most important sponsors and organizers of draughts sport. In the difficult for the FMJD time he became the Executive Vice President of the FMJD and helped to restore the order.
During 4 years (2003-2007) Hildering was practically leading the main activities of the FMJD. The World Championship 2005 in Amsterdam and many other draughts evenements were supported by Pieter organizationally and financially.
He managed to help many players (also from Africa and Russia) personally while remained always almost invisible. The draughts world will miss this big person and important supporter and promotor.

13 января 2018 г.
Cкончался Питер Хильдеринг

Скончался бывший исполнительный вице-президент FMJD Питер Хильдинг. Суббота, 13 января 2018 года, он умер после продолжительной болезни.

На протяжении многих лет Питер был одним из самых важных спонсоров и организаторов шашечного спорта. В трудное для FMJD время он стал исполнительным вице-президентом FMJD и помог восстановить порядок.

В течение 4 лет (2003-2007 гг.) Hildering фактически руководил основными видами деятельности FMJD. Чемпионат мира 2005 года в Амстердаме и многие другие мероприятия по шашкам были поддержаны Питером организационно и финансово.
Он сумел помочь многим игрокам (также из Африки и России) лично, оставаясь всегда почти невидимым. Шашисты мира будут помнить этого большого человека и важного сторонника и промоутера.

13 stycznia 2018 r.
Zmarł Peter Hildering

Były wiceprezes wykonawczy FMJD, Peter Hildering, zmarł. W sobotę 13 stycznia 2018 roku zmarł po długiej chorobie.

Pieter od wielu lat jest jednym z najważniejszych sponsorów i organizatorów sportu warcabowego. W trudnym dla FMJD okresie został wiceprezesem wykonawczym FMJD i pomógł przywrócić porządek.

Przez 4 lata (2003-2007) Hildering faktycznie kierował głównymi działaniami FMJD. Mistrzostwa Świata 2005 w Amsterdamie i wiele innych imprez w warcaby były wspierane organizacyjnie i finansowo przez Petera.

Wielu graczom (również z Afryki i Rosji) pomógł osobiście, zawsze pozostając prawie niewidoczny. Gracze warcabowi na całym świecie zapamiętają tego wielkiego człowieka oraz ważnego kibica i promotora.
February 12, 2018
The second training was held under the direction of Evgeni Kodraczenka in the Gomel boarding school for disabled children with special psychophysical development. The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.) took patronage over this school.

12 февраля 2018 г.
Состоялась вторая тренировка под руководством Евгения Кондраченко учреждении "Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития". Международный шашечный комитет инвалидов (I.D.C.D.) взял шефство над этой школой.

12 lutego 2018 r.
Drugie szkolenie odbyło się pod kierunkiem Jewgienija Kondraczenko w placówce "Gomelska internat dla dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami rozwoju psychofizycznego". Szkołę przejął Międzynarodowy Komitet Warcabowy Niepełnosprawnych (I.D.C.D.).
PhotoCLASSIC M&W
blind, partially sighted
CLASSIC M&W
blind total
NEWS
image alt
Lądek Zdrój
Poland
Suwałki
Poland
Mława
Poland
Suwałki
Poland
Suwałki
Poland
Gomel
Belarus
Poddąbie
Poland
Yaroslavl
Russia
image alt
Rivne
Ukraine
Krynica Zdrój
Poland
Gomel
Belarus
Lviv
Ukraine
2017
Lélio Marcos
Brasil
1956 - 2017
2023202420222021image alt
October 29, 2017
From October 22 to 29, 2017 in Lądek Zdrój (Poland), event the 2nd Poland Draughts-100 Blind Total Championship.

29 октября 2017 г.
В период с 22 по 29 октября 2017 г. в Лендек-Здруй (Польша) состоялся 2-й чемпионат Польши по шашкам-100 среди слепых.

29 października 2017 r.
W dniach od 22 do 29 października 2017 roku w Lądek Zdrój (Polska) odbyły się II Mistrzostwa Polski Niewidomych w Warcabie-100.
image alt20202019image altPhoto
October 22, 2017
From October 15 to 22, 2017 in Suwałki (Poland), event the 6th Poland Draughts-100 Team Blind Women Championship.

22 октября 2017 г.
В период с 15 по 22 октября 2017 г. в Сувалки (Польша) состоялся 6-й командный чемпионат Польши по шашкам-100 среди слепых женщин.

22 października 2017 r.

W okresie od 15 do 22 października 2017 r. w Suwałki odbyły się VI Drużynowe Mistrzostwa Polski w warcabach-100 kobiet niewidomych.
2018Photoimage alt
October 14, 2017
From October 8 to 14, 2017 in Suwałki (Poland), event XVIII TURNIEJ O PUCHAR PODLASIA Draughts-100 blind and partially sighted tournament.

14 октября 2017 г.
В период с 8 по 14 октября 2017 г. в Сувалки (Польша) состоялся 18-й турнир Полесья по шашкам-100 среди слепых и слабовидящих.

14 października 2017 r.
W okresie od 8 do 14 października 2017 r. w Suwałki odbył się XVIII Turniej Polesia w warcaby-100 osób niewidomych i niedowidzących.
image alt
August 20, 2017
In the light of cameras and flashes today, The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.) a cooperation agreement has been signed between the and Dariusz Sowiński, Director of the Mlawska Sports Hall, for the World Draughts-64 Disabilities Championship which will take place on 27.08-06.09.2018 in Mława.

20 августа 2017 г.
В свете камер и вспышек сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Международным шашечным комитетом инвалидов (I.D.C.D.). и директором спортивного зала "Млава" Дариушем Совинским по организации чемпионата мира по шашкам-64 среди инвалидов, который состоится 27.08.-06.09.2018 в Млаве.

20 sierpnia 2017 r.
Uroczyście w świetle kamer i fleszy dziś została podpisana umowa o współpracy miedzy MIEDZYNARODOWYM KOMITETEM WARCABISTÓW NIEPELNOSPRAWNYCH a Dariuszem Sowińskim Dyrektorem Mławskiej Hali Sportowej o organizacje Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w warcaby 64-polowe które odbędą się w dniach 27.08-06.09.2018 w Mławie.
PhotoCLASSIC
men, women
September 16, 2017
From September 8 to 16, 2017 in Poddabie (Poland), the 18 Team Polish blind and partially sighted championship .

16 сентября 2017 г.
В период с 8 о 16 сентября 2017 г. в Поддабие (Польша) состоялся 18-й командный чемпионат Польши среди слепых и слабовидящих.

16 września 2017 r.
W dniach od 8 do 16 września 2017 r. w Poddąbiu odbyły się XVIII Drużynowe Mistrzostwa Polski osób niewidomych i niedowidzących.
CLASSIC Women
blind team
image altPhotoCLASSIC M&W
blind, partially
image alt
July 26, 2017
In Rivne, Ukraine, from July 17 to 26, the Ukrainian Championship of Draughts-100 is held among parapledgia sportsman.

26 июля 2017 г.
В г. Ровно (Украина) с 17 по 26 июля проходил Чемпионат Украины по шашкам-100 среди спортсменов с поражением опорно двигательного аппарата.

26 lipca 2017 r.
W Równem (Ukraina) od 17 do 26 lipca odbyły się Mistrzostwa Ukrainy w warcabach-100 zawodników z urazami narządu ruchu.
Photoimage alt
June 14, 2017
Ivan Fidik (Ukraine) became the best sportsman of the Lviv region of 2016 with a disability and was awarded the Canadian Foundation named after Vladimir Kuzya. The award was a recognition of the achievements of Ivan Fidik, in particular, the victory in the World Draughts-100 Championship in Bulgaria 2016.

14 июня 2017 г.
Иван Фидик стал лучшим спортсменом Львовщины 2016 с инвалидностью и был отмечен канадским Фондом имени Владимира Кузя. Награда стала признанием шашечных достижений Ивана Фидика, в частности, победа в Чемпионате мира по шашкам-100 в Болгарии 2016 года.

14 czerwca 2017 r.
Iwan Fidik został najlepszym sportowcem obwodu lwowskiego w 2016 roku z niepełnosprawnością i został nagrodzony przez kanadyjską Fundację im. Wołodymyra Kuza. Nagroda była wyrazem uznania dla warcabowych osiągnięć Ivana Fidika, w szczególności zwycięstwa w Mistrzostwach Świata w Warcabie-100 w Bułgarii w 2016 roku.
image altCLASSIC Team
blind, partially
Photoimage altPhoto
June 17, 2017
The Brazilian Draughts Federation suffered a heavy loss, Lélio Marcos died. We bring on behalf of IDCD condolences to the relatives and friends of the drafts organizer and a beautiful, sincere person. May he rest in peace! The memory of his talent as an organizer and sportsman will always remain in our memory.

17 июня 2017 г.
Бразильская федерация шашек понесла тяжёлую утрату, умер Лелиу Маркос. Приносим от имени IDCD соболезнования родным и близким шашечного организатора и прекрасного, искреннего человека. Пусть земля ему будет пухом! Воспоминания о его таланте организатора и спортсмена навсегда останутся в нашей памяти.

17 czerwca 2017 r.
Brazylijska Federacja Warcabów poniosła ciężkie straty, zmarł Lélio Marcos. W imieniu IDCD składamy kondolencje rodzinom i przyjaciołom organizatora warcabów oraz wspaniałej, szczerej osoby. Niech spoczywa w pokoju! Wspomnienia o jego talencie jako organizatora i sportowca na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
image altCLASSIC Men
para
image altPhotoVideoimage altCLASSIC Women
partially sighted
May 20, 2017
On May 12 - 20, 2017, in Suwałki the following events will be held: The Polish championship among visually impaired women and The final of the Polish championship among the visually impaired.

20 мая 2017 г.
12 - 20 мая 2017 г. в Сувалки состоялись чемпионат Польши среди слабовидящих женщин и финал чемпионата Польши среди слабовидящих.

20 maja 2017 r.
W dniach 12 - 20 maja 2017 r. w Suwałkach odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Kobiet Stowarzyszenia CROSS oraz XXI MISTRZOSTWA POLSKI STOWARZYSZENIA CROSS.
PhotoPhoto
May 20, 2017
On May 12 - 20, 2017, in Suwałki the following events will be held: The Polish championship among visually impaired women and The final of the Polish championship among the visually impaired.

20 мая 2017 г.
12 - 20 мая 2017 г. в Сувалки состоялись чемпионат Польши среди слабовидящих женщин и финал чемпионата Польши среди слабовидящих.

20 maja 2017 r.
W dniach 12 - 20 maja 2017 r. w Suwałkach odbyły się XXI Mistrzostwa Polski Kobiet Stowarzyszenia CROSS oraz XXI MISTRZOSTWA POLSKI STOWARZYSZENIA CROSS.
April 07, 2017
In Yaroslavl (Russia) started the Russian Draughts-64 Blind Championship. All the strongest sportsman gathered: for the main part of the Russian national team these competitions are the dress rehearsal before the May European Championship in Belarus.

7 апреля 2017 г.
В г. Ярославле (Россия) стартовали чемпионат и первенство России по русским шашкам (спорт слепых). Собрались все сильнейшие спортсмены: для основного состава сборной команды России эти соревнования генеральная репетиция перед майским чемпионатом Европы в Белоруссии.

7 kwietnia 2017 r.
W Jarosławiu (Rosja) rozpoczęły się mistrzostwa Rosji w warcabach-64 (sport niewidomych). Zebrali się wszyscy najsilniejsi sportowcy: dla głównej części reprezentacji Rosji zawody te są próbą generalną przed majowymi Mistrzostwami Europy na Białorusi.
CLASSIC Men
partially sighted
May 7, 2017
The Board of the International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.) visited the Gomel Boarding School for Disabled Children with Peculiarities of Psychophysical Development. According to the decision of the I.D.C.D. Board, from now on this school is taken patronage. Leszek Pętlicki (I.D.C.D. President), Alexander Beliakov (I.D.C.D. Board Member) and Stanislav Kostikov (photographer) visited the intrernate school and presented sets of draughts inventory 20 pieces. Also, the head of the Draughts Club, Chief coach-teacher in Draughts at the sports school # 3 of Gomel Anna Barashko will receive bonuses (grants) from the I.D.C.D. Board.

7 мая 2017 г.
Руководство Международного шашечного комитета инвалидов (I.D.C.D.) посетило Учреждение "Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития". По решению Правления I.D.C.D., отныне над этой школой взято шефство. Лешек Петлицкий (Президент I.D.C.D.), Александр Беляков (член Правления I.D.C.D.) и Станислав Костиков (фотограф) посетили школу-интернат и подарили комплекты шашечного инвентаря 20 штук. Также руководитель кружка по шашкам, старший тренер-преподаватель по шашкам в спортивной школе (СДЮСШОР №3) города Гомеля Анна Барашко будет получать премии (гранты) от руководства I.D.C.D.

7 maja 2017 r.
Kierownictwo Międzynarodowy Komitet Warcabowy Niepełnosprawnych (I.D.C.D.) odwiedziło Placówkę „Gomelska internat dla dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami rozwoju psychofizycznego”. Decyzją Zarządu I.D.C.D. od tej pory szkoła ta objęta jest patronatem. Leszek Pętlicki (prezes I.D.C.D.), Alexander Beliakov (członek zarządu I.D.C.D.) i Stanisław Kostikov (fotograf) odwiedzili internat i przekazali 20 kompletów sprzętu do warcabów. Również kierownik koła warcabowego, starszy trener-nauczyciel warcabów w szkole sportowej (SDYUSSHOR nr 3) w Homlu, Anna Barashko, otrzyma nagrody (dotacje) od kierownictwa I.D.C.D.
CLASSIC Men
partially sighted
March 26, 2017
From March 18 to 26, 2017 in Krynica-Zdrój (Poland), the semi-final of the Polish Draughts-100 Partially Sighted Championship.

26 марта 2017 г.
В период с 18 по 26 марта 2017 г. В Крыница-Здруй (Польша) состоялся полуфинал чемпионата Польши по шашкам-100 среди слабовидящих.

26 marca 2017 r.
W dniach od 18 do 26 marca 2017 roku w Krynicy-Zdroju odbyły się półfinały Mistrzostw Polski w warcabach-100 osób niewidomych.
MorePhoto
May 16, 2017
The first training was held under the direction of Anna Barashko in the Gomel boarding school for disabled children with special psychophysical development. The International Draughts Committee of the Disabled (I.D.C.D.) took patronage over this school.

16 мая 2017 г.
Состоялась первая тренировка под руководством Анны Барашко в Учреждении "Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития". Международный шашечный комитет инвалидов (I.D.C.D.) взял шефство над этой школой.

16 maja 2017 r.
Pierwsza sesja treningowa odbyła się pod kierunkiem Anny Barashko w homelskiej szkole z internatem dla dzieci niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami. Szkołę przejął Międzynarodowy Komitet Warcabowy Niepełnosprawnych (I.D.C.D.).